بازدید قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی از شرکت‌های فرش و کاشی